Kimswerd

Hoe is de naam "de Moudekrûpers" voor ons Kimswerders eigenlijk ontstaan?

Voorheen hadden bewoners van steden en dorpen scheldnamen. Althans dat was de inzet. In Harlingen waren de inwoners Tobbedansers en in Arum De Katten genoemd. In Bolsward waren het Oliekoeken, in Franeker weer wat anders en zo waren de Kimswerders De Moudekrûpers. Een schimpnaam echter was altijd een naam waar wat achter stak. 

Vroeger moesten de meeste Kimswerders hun brood verdienen uit de opbrengst van het bouwland. Deze mensen waren bijna het hele jaar op hun akkers bezig. In de herfst ploegen, in het voorjaar zaaien en poten en in de zomer wieden en in de herfst oogsten. De grond in Kimswerd is zeer licht en vruchtbaar. Deze grond wordt zavelgrond genoemd en is de vruchtbaarste grond die er bestaat. Als je in het voorjaar deze grond gaat eggen, krijg je een prachtige losse bovenlaag. Het is dan bijna stof en die grondlaag wordt in het fries moude genoemd. De ideale grond voor de aardappelteelt. 

In Kimswerd werden veel aardappels verbouwd en als die gepoot moesten worden, gebeurde dat op de knieën, men moest kruipen. Massaal trokken mannen en vrouwen in het voorjaar naar de akkers en zorgden ze ervoor dat de pootaardappels zeer zorgvuldig werden gepoot. Dat gebeurde ook weer met het rooien.

De omgeving was echt jaloers op de vruchtbare Kimswerder grond en noemden de Kimswerders De Moudekrûpers.       Ze waren volgens hen altijd aan het kruipen en in de grond aan het wroeten. In de ogen van de buurdorpen was moudekrûper een schimpnaam en scheldnaam. De Kimswerders zagen het als een erenaam, een soort troetelnaam, waar ze zeer trots op waren.

Ze wisten om de drommel, dat hier de opbrengsten, de smaak en de kwaliteit van de aardappels ver boven het gemiddelde lagen en daar waren ze super trots op. Als Kimswerders uitgescholden werden als vieze Moudekrûper, deed hun dat niets, want zij hadden op een eerlijke manier hun geld verdiend.

Reinder.

 

Hallo lezers,

 

Op 23 September 2015 starten we weer met ons gezelligheids koor ‘De Moudekrûpers’. We gaan alweer ons derde jaar in, is het niet geweldig? Ons koor bestaat nu uit 12 mannen en 21 vrouwen. Er worden Hollandse, Engelse en Friestalige liedjes gezongen. Anna Bonnema is onze dirigent, Arend vd Veen (accordeonist)  onze muzikant. De kosten zijn laag:  €5,-- per keer inclusief de koffie of thee.

We zingen in ‘Piers Stee’ in Kimswerd, (MFC/dorpshuis) om de 14 dagen van 14:00 uur t/m 16:00 uur en alleen in het winterseizoen. We starten op 23 September 2015 en eindigen einde April 2016. Ook treden we 2x per jaar op, dit i.v.m. aanvraag subsidie. Het is erg prettig om naar zo’n optreden toe te werken. Nieuwe leden zijn ten aller tijde van harte welkom!

Hartelijke groet, Pita Sluijter.

(secretaresse)

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 0517 642383.

Woensdagavond 10 juni gaan de dames die zich hebben opgegeven voor het Frysk Boerinnenkoor gezamenlijk naar de workshop o.l.v. Jan Tekstra .

 

Nog niet ingeschreven maar toch nieuwsgierig? Bij deze nodigen wij u / jullie dames uit om te proeven van het nieuw op te zetten Boerinnenkoor! Woensdag 10 juni inloop vanaf 19.30 uur, start +/- 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren. Gezien het aantal deelneemsters is het volgens ons het meest passende dat een ieder zijn eigen hapje en of sapje meeneemt. Wij ontvangen jullie graag in de loods van Jan Tekstra op de Buorren 1 te Uitwellingerga.

Voor vragen of aanmeldingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel: 0517-641281

 

27 mei in het programma Bynt van Omrop Fryslán zal Jan Tekstra het e.e.a. vertellen over het op te zetten Frysk Boerinnenkoor.

Laurentius-boek verschijnt op 10 oktober 2015

 

In Kimswerd hebben we de Laurentiuskerk.

Maar Laurentius is ook de patroonheilige van de stad Rotterdam.

De Grote of Laurenskerk getuigt ervan. Laurentius is ook de beschermheilige van het bisdom Rotterdam, dat in 1956 werd opgericht. Dat bisdom bestaat straks 60 jaar.

Daarom is er een Laurentiusjaar afgekondigd, met verschillende activiteiten en evenementen.
Onder andere werkt het Augustijns Instituut www.augustinus.nl aan het boek 'Door het vuur voor de armen' (ca. 100 pagina’s).

Daarin staan de Nederlandse vertalingen, met inleiding, van de belangrijkste vroegkerkelijke getuigenissen over Laurentius. Daarin komen Ambrosius, Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Maximus van Turijn, Leo de Grote en Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine aan het woord. In de uitgave komen bovendien enkele kleurenafbeeldingen van Laurentius. 

De prijs van het boek zal ongeveer € 16.90 bedragen en het verschijnt op zaterdag 10 oktober a.s. tijdens een minisymposium in Rotterdam.


U kunt dit boek bestellen vóór 1 juni via Tytsje Hibma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0517 341859

Beste mensen,

 

In deze BIJLAGE de eerste nieuwsbrief van het op te zetten Frysk Boerinnenkoar! Hierin lezen jullie de stand van zaken.

 

Ook nodig ik alle dames uit die er wat voor voelen om de workshop bij te wonen van Jan Tekstra op 10 juni in Uitwellingerga. Vraag evt. andere belangstellenden mee, (schoon) moeder, vriendin, dochter. Of weet je een koor waarvan de dames wel mee willen zingen.

Geef je nu alvast op middels de mail die in de nieuwsbrief staat en dan noteren wij  je naam, woonplaats en telefoon nr. + mailgegevens. Dan ben je voortaan meteen op de hoogte van de nieuwste weetjes en de nieuwsbrief! Kortom: Zeg het voort !!

 

Vriendelijke groeten,

 Uilkje Smidts

Op 15 April 2015 was er om  15:00 uur een optreden van gezelligheidskoor de "Moudekrûpers" in Aylva State in Witmarsum.

 

Op 23 september starten we weer met ons koor in Pier's Stee 'glazenzaal"in Kimswerd.

We zingen 1x in de 14 dagen en werken toe naar 2 optredens per jaar.

Ons Gezelligheidskoor bestaat op dit moment uit 34 leden waarvan 13 mannen en 20 vrouwen.

Dit gebeurt onder de leiding van Anna Bonnema (dirigent) en Arend van der Veen (accordeonist). 

Nieuwe leden zijn altijd Welkom!!!

mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pita Rutten- Sluijter

Harlingerweg 12
8821 LC Kimswerd
t0517 642383

Mijn excuses, ging wat mis maar hier zijn ze dan; de NOTULEN van de jaarvergadering van 2014

Richting de provinciale verkiezingen op 18 maart 2015 organiseert Doarpswurk een digitale discussie.

De provinciale politiek, je zou het als je de debatten op de televisie volgt niet zeggen,  gaat over de leefbaarheid van uw dorp en haar belangen, en over uw dorpshuis als broeinest van burgerinitiatieven. Wat dragen de politieke partijen de komende jaren bij aan het behoud van die leefbaarheid. Bijvoorbeeld aan het in stand houden en verduurzamen van dorpshuizen…

Hierover heb ik een brief geschreven aan de lijsttrekkers van de politieke partijen en zij hebben gereageerd…..Discussieer mee!

Kom op voor uw (dorps)belang! op www.doarpswurk.frl

Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groet, Jan Hendrik Jansen, directeur

doarpswurk           www.doarpswurk.nl

buorren 28              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
9012 dh raerd
t   0566 625010      
06 18817779

 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft u een project dat zich onderscheidt van 'reguliere' sponsorprojecten? Doe dan een aanvraag uit het Coöperatiefonds. 

 

Stimulans voor de samenleving

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren.

Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

Een bijdrage aanvragen?

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf.
Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.