Kimswerd

Beste mensen,

 

In deze BIJLAGE de eerste nieuwsbrief van het op te zetten Frysk Boerinnenkoar! Hierin lezen jullie de stand van zaken.

 

Ook nodig ik alle dames uit die er wat voor voelen om de workshop bij te wonen van Jan Tekstra op 10 juni in Uitwellingerga. Vraag evt. andere belangstellenden mee, (schoon) moeder, vriendin, dochter. Of weet je een koor waarvan de dames wel mee willen zingen.

Geef je nu alvast op middels de mail die in de nieuwsbrief staat en dan noteren wij  je naam, woonplaats en telefoon nr. + mailgegevens. Dan ben je voortaan meteen op de hoogte van de nieuwste weetjes en de nieuwsbrief! Kortom: Zeg het voort !!

 

Vriendelijke groeten,

 Uilkje Smidts

Op 15 April 2015 was er om  15:00 uur een optreden van gezelligheidskoor de "Moudekrûpers" in Aylva State in Witmarsum.

 

Op 23 september starten we weer met ons koor in Pier's Stee 'glazenzaal"in Kimswerd.

We zingen 1x in de 14 dagen en werken toe naar 2 optredens per jaar.

Ons Gezelligheidskoor bestaat op dit moment uit 34 leden waarvan 13 mannen en 20 vrouwen.

Dit gebeurt onder de leiding van Anna Bonnema (dirigent) en Arend van der Veen (accordeonist). 

Nieuwe leden zijn altijd Welkom!!!

mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pita Rutten- Sluijter

Harlingerweg 12
8821 LC Kimswerd
t0517 642383

Mijn excuses, ging wat mis maar hier zijn ze dan; de NOTULEN van de jaarvergadering van 2014

Richting de provinciale verkiezingen op 18 maart 2015 organiseert Doarpswurk een digitale discussie.

De provinciale politiek, je zou het als je de debatten op de televisie volgt niet zeggen,  gaat over de leefbaarheid van uw dorp en haar belangen, en over uw dorpshuis als broeinest van burgerinitiatieven. Wat dragen de politieke partijen de komende jaren bij aan het behoud van die leefbaarheid. Bijvoorbeeld aan het in stand houden en verduurzamen van dorpshuizen…

Hierover heb ik een brief geschreven aan de lijsttrekkers van de politieke partijen en zij hebben gereageerd…..Discussieer mee!

Kom op voor uw (dorps)belang! op www.doarpswurk.frl

Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groet, Jan Hendrik Jansen, directeur

doarpswurk           www.doarpswurk.nl

buorren 28              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
9012 dh raerd
t   0566 625010      
06 18817779

 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft u een project dat zich onderscheidt van 'reguliere' sponsorprojecten? Doe dan een aanvraag uit het Coöperatiefonds. 

 

Stimulans voor de samenleving

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren.

Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

Een bijdrage aanvragen?

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf.
Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.

 

 

Wat valt er nog te schrijven over een evenement wat in alle media al uitvoerig is bejubeld?

Ik heb alles gewoon zoveel mogelijk verzameld en in de linken hieronder vind je wat iedereen er van gemaakt heeft.

WORDT NOG AAN GEWERKT :)

Ook staan er natuurlijk weer allemaal foto's in diverse bestanden, kijk maar HIER en HIER en HIER.

GPTV had een groot item over de avond zelf, kijk maar HIER .

Natuurlijk had ook de OMROP een aantal interviews afgenomen:

Dirk, Peter, Uilkje, Jan en de avond zelf hadden allemaal een stukje op televisie.

Op de dag zelf hebben ze voor de radio heel vroeg thuis aan de keukentafel bij Peter, daarna Lammert en als laatste Erik bij de boerderij live gehad.

De Provincie zelf heeft ook een klein item gemaakt over de Brân en Jannewietske haar bezoekje, kijk HIER maar.

Veel kijk- en luister plezier, heb je zelf nog foto's die je wilt delen, stuur ze maar naar mij toe.

Zoals Chris Schuil, hij heeft een prachtige timelaps gemaakt van een groot gedeelte van de constructie, kijk HIER maar naar.

 

Peter

Op zondag 8 februari is er een gezinsdienst voor jong en oud in de Laurentiustsjerke.

Ook hier staat 'De Brân' centraal. We zetten het verhaal van Grutte Pier naast het verhaal van Simson en van Jezus.

Sjoch HIER foar de flyer

- 09.30 oere kofje, tee, limonade yn de Laurentiustsjerke

- 10.00 oere ferhalen, lieten, gedichten, gebeden

- 11.00 oere rûntsje Grutte Pier's Pôle

- 11.30 oere bûter, brea en griene tsiisen in opwaarmerke op Greate Pierwei 25

 

Jong en âld, allegearre hertlik wolkom!

 

Protestantse gemeente Arum-Kimswert

 

Kontakt: Tytsje Hibma

 

Telefoon: 0517-341859

Op 17 januari was het zover; de kaartverkoop.

In het eerste uur gingen er meer dan 500 doorheen, een paar uur daarna was het gebeurd.

De online verkoop was binnen een uur verkeken, alle 150 stuks waren weg.

Een prachtig resultaat en dat geeft moed voor de 29e, het dorp komt wel vol!

Ook de boerderij, die bijna klaar was, kon bekeken worden, HIER zijn een paar foto's van de auto's.

Van de KAARTVERKOOP komen ook nog foto's.

De bouw is nu echt begonnen, DRUK op LEES MEER voor de rest van de dagen!

 

Er is tussen kerst en oud en nieuw een groep van gemiddeld 8 mensen bezig geweest om de prefab van de Donia Pleats

te maken. Het gebint, de spanten, de wanden en de dakvlakken zijn in componenten in elkaar gezet.

Doeke heeft 2 grote wagens droog in zijn loods gezet. Kijk HIER voor rond de kerst foto reportage.

Pas op, het is een groot bestand! (18 Mb, ik heb ze allemaal in 1 pdf gezet)

Ook zijn er van het laden een paar filmpjes online gezet, zie HIER op You Tube. en HIER OOK.

Op maandag 5 januari heeft Sipke van Westra een platform van rijplaten gemaakt zodat we hier in kunnen gaan bouwen.

De fundatie bomen/balken hebben we in de middag nog met Durk zijn trekker en wagen bij Jan Braaksma

zijn manege opgehaald en naar locatie gebracht. Die foto's zie je HIER van 5 januari, alle 75!

In de avond hebben de Naaisters van de kostuum ploeg ook weer hun best gedaan.

We hebben er een paar beelden van online gezet, kijk maar even op You Tube

het hoogste punt

Het overeind zetten van het gebint op dinsdag 6 januari staat HIER voor de pdf, 156 foto's!

En natuurlijk zijn er ook bewegende beelden van, kijk maar OP You Tube. en HIER OOK

De spanten er boven op en het dak van het voorhuis staat HIER in dit bestand, 144 foto's!

Plus een paar filmpjes, FILMPJE 1 en FILMPJE 2