Kimswerd

Iedereen heeft de afgelopen weken in de meeste kranten en waarschijnlijk ook via mail en internet vernomen van de plannen van de Provincie. Provinciale Staten heeft een drietal gebieden aangewezen als mogelijke plaats voor windmolenparken. De Vereniging voor Dorpsbelangen Kimswerd heeft een aantal weken terug gelijk alle omliggende Dorpsbelangen geinformeerd en gevraagd of er ook gezamenlijk opgetrokken moest worden tegen deze plannen.

Er is besloten door alle dorpen zelf een zienswijze in te laten dienen omdat we in dit geval sterker staan in aantallen. De zienswijzen van omliggende dorpen zijn allemaal op de diverse sites van de dorpsbelangen te vinden en die van ons vindt u HIER.

Dorpsbelangen is de afgelopen weken geregeld gebeld en we zijn blij dat ook onze inwoners zich net als ons zorgen maken om ons mooie landschap rond ons dorp. Mocht u nog meer vragen hebben over welk onderwerp dan ook schroom dan niet om ons aan te schieten, of via mail/telefoon.