Kimswerd

Afgelopen zaterdag 24 maart hebben we in verband met de nationale actie “Nederland schoon” onze himmeldei 2012 gehouden. Op onze oproep zijn er 12/13 kinderen en 8/9 volwassenen afgekomen en we hebben dus met dik 20 personen een bakje koffie en/of limonade gedronken met daarbij een overheerlijk stukje gebak! De taart was aangeboden door Den Haag omdat we bij de eerste 25 waren die een actie hadden aangemeld, er is ook nog een vertegenwoordiger van de pers geweest. De mensen zijn in 5 groepjes verdeeld die ieder 2 of 3 straten voor hun rekening namen. De groep die de Harlingerweg en het terrein rondom het MFC voor hun rekening namen zijn later nog geassisteerd door de rest van de gehele groep. Dit was nodig omdat er vooral rond de ijsbaan en bij het trapveld nogal veel vuil lag. Een idee wat uit deze actie naar voren kwam door Jack Lensen was het plaatsen van een tweetal “blikvangers” naast het fietspad aan de uiteinden van het dorp. Hiermee wordt een groot deel van het afval gecentreerd op 2 plekken in plaats van in de gehele sloot en berm tussen ons dorp en het volgende. Misschien is het een idee om de blikvanger deels te laten sponsoren door lokale bedrijfjes of iets dergelijks? Ook de net geplaatste hondenpoepcontainers worden al gebruikt, er liggen al voldoende zakjes in en dat scheelt weer een bult in het gras (letterlijk en figuurlijk)! We zouden graag nog meer containers willen plaatsen, misschien kunnen we zelf nog wat aanschaffen. De mensen uit de zaal hebben misschien nog wel ideeën voor een locatie?